Xã luận

Đăng lúc 03:27:03 29/12/2018

Đảng mãi là mùa xuân, là cội nguồn sức mạnh dân tộc

       Xuân này, chúng ta chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng quang vinh (3/2/1930-3/2/2019). Với kinh nghiệm 89 năm lãnh đạo đất nước, trí tuệ của Đảng như mùa xuân, là cội nguồn sức mạnh đưa đất nước vượt qua khó khăn sóng cả phát triển, hội nhập vững vàng vươn ra biển lớn.                 

      Chào xuân mới Kỷ Hợi - 2019, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tương Dương đang tràn đầy khí thế mới, niềm tin mới. Những thành tựu quan trọng của năm 2010 là nền tảng, nguồn lực để tỉnh ta tiếp tục phát triển, thực hiện tốt hơn các chính sách văn hóa - xã hội dẫu biết rằng muốn đạt được thành công phải vượt qua không ít khó khăn thách thức.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng dạy: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”. Năm 2019 là năm thứ Tư thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, năm bản lề cho nhiệm kỳ mới, với sự thay đổi về tư duy và tầm nhìn, với sự đồng lòng quyết tâm cao, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tương Dương sẽ hoàn thành những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Huyện Tương Dương sẽ cùng cả tỉnh, cả nước vững vàng phát triển đi lên.

                                                                                                                        Năm mới thắng lợi mới!

                                                                                                                                       MƯỜNG XỦNG

Địa chỉ