VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TƯƠNG DƯƠNG ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng lúc 04:42:59 14/01/2019

Bài phát biểu của đồng chí Lô Thanh Nhất- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Đại hội lần thứ III Câu lạc bộ VHNT huyện Tương Dương (ngày 12/01/2019)

       MX. Ngày 12/01/2019 tại trung tâm VHTT huyện Tương Dương, Câu lạc bộ VHNT Tương Dương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III (2019-2024) và Kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ (2008-2018), ra mắt Tạp chí Mường Xủng điện tử. Đồng chí Lô Thanh Nhất, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng. Tạp Chí Mường Xủng xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu này với bạn đọc.

————————————-

       Kính thưa quý vị đại biểu!

       Hơn 10 năm qua, Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Tương Dương đã phát triển ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Từ một Câu lạc bộ chỉ có 8 hội viên năm 2008, chỉ chủ yêu là văn xuôi, thơ, mỹ thuật, nay số hội viên đã hơn 40 người, Câu lạc bộ phát triển mang tính tổng hợp đa ngành, như: Văn xuôi, Thơ, Văn học nhà trường, Văn nghệ dân gian, Sân khấu- biểu diễn, Nhiếp ảnh- Mỹ thuật,… Đây là nơi hội tụ tài năng, tâm huyết và trí tuệ của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ đến từ các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tương Dương. Trước thực tiễn cuộc sống, văn nghệ sĩ Tương Dương được nâng cao nhận thức xã hội và phát huy tài năng nghệ thuật của mình cống hiến những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; đóng góp nhiều công trình giá trị về văn hóa, xã hội cho Tương Dương và cả tỉnh, cả nước. Đội ngũ văn nghệ sĩ đã thực sự trở thành một lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa như Bác Hồ đã khẳng định: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Đó chính là một sự nỗ lực, cố gắng vươn lên không ngừng của tập thể lãnh đạo và hội viên văn nghệ sỹ Tương Dương.

Đồng chí Lô Thanh Nhất- Phó Chủ tịch UBND huyện chụp ảnh lưu niêm cùng anh em văn nghệ sĩ huyện Tương Dương

tại Đại hội lần thứ III

        Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II, Câu lạc bộ VHNT Tương Dương đã có những hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Câu lạc bộ đã thực sự trở thành mái nhà chung tập hợp, động viên văn nghệ sĩ trong lao động sáng tạo văn học nghệ thuật. Với mục tiêu “Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, trí thức văn nghệ sỹ phấn đấu để có nhiều tác phẩm và công trình xuất sắc, góp phần xây dựng Tương Dương ngày càng giàu đẹp”, văn học nghệ thuật Tương Dương đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong nên văn học, nghệ thuật tỉnh nhà. Câu lạc bộ và các hội viên đã bám sát các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật như: Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết 22-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu và phát triển bền vững đất nước”, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của huyện cũng như xâm nhập thực tiễn sinh động của đời sống xã hội Tương Dương để sáng tác. Dòng mạch chính xuyên suốt các hoạt động văn học, nghệ thuật Tương Dương là chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc; nỗ lực phản ánh chân thật cuộc sống và lao động, sáng tạo của nhân dân; góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, bồi dưỡng giáo dục con người, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội… Nhiều tác phẩm đã kịp thời cổ vũ, biểu dương tinh thần vượt khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng hẹ thống chính trị,…. Bên cạnh việc sáng tác, nhiều công trình nghiên cứu văn hoá đã ra đời, giới thiệu những tinh hoa văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; khẳng định những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Các đề tài lịch sử và đề tài hiện đại được đề cập khá toàn diện và trải rộng ra nhiều khía cạnh. Các tác phẩm, ấn phẩm văn hóa, VHNT ngày càng phong phú đa dạng, tăng đáng kể về số lượng và chất lượng. Quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng, không khí dân chủ được mở rộng.

       Với những đóng góp quan trọng, những cống hiến của văn học nghệ thuật Tương Dương, nhiều văn nghệ sỹ đã được trao tặng những danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước như Giải thưởng Hồ Xuân Hương, Nghệ nhân ưu tú… Đây là sự tôn vinh xứng đáng cho những tác giả, tác phẩm xuất sắc đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Tương Dương chúng ta.

       Thay mặt Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện, tôi nhiệt liệt chúc mừng, trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật đã đạt được trong 10 năm qua.

       Chúc toàn thể các bác, các anh các chị trí thức văn nghệ sĩ sẽ còn vươn tới nhiều thành tựu lớn lao và toàn diện hơn nữa, để luôn xứng đáng với sự kỳ vọng và tình cảm của nhân dân Tương Dương trong sáng tạo các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật.

         Kính thưa các Quý vị đại biểu,

        Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, hoạt động của Câu lạc bộ còn chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức và của đội ngũ tri thức văn nghệ sĩ đông đảo, trí tuệ, giàu tâm huyết trước những yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Tương Dương. Cụ thể là: Số văn nghệ sĩ sáng tác được còn quá mỏng; Còn ít tác phẩm phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Còn ít những tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh một cách sâu sắc, sinh động và hấp dẫn hiện thực cuộc sống của nhân dân Tương Dương, của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là sự tham gia của văn nghệ sĩ huyện nhà trong việc phản biện, đóng góp xây dựng  huyện Tương Dương chưa tập trung. Tiếng vang và sức lan tỏa của ấn phẩm Mường Xủng chưa được như mong đợi.

       Kính thưa các Quý vị đại biểu thưa toàn thể Đại hội!

        Để Câu lạc bộ VHNT Tương Dương ngày càng phát triển, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, tôi cơ bản đồng tình với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Câu lạc bộ văn học nghệ thuật Tương Dương đã nêu ra trong Báo cáo trình Đại hội. Tôi trân trọng những ý kiến góp ý chân thành của hội viên văn nghệ sỹ để xây dựng và phát triển câu lạc bộ trong Đại hội này. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi mong muốn trong thời gian tới đây, Câu lạc bộ văn học nghệ thuật Tương Dương tiếp tục:

        Một, quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, cũng như chiến lược phát triển xây dựng văn hóa và con người Việt Nam theo yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt là quán triệt những nội dung mới về văn hóa văn nghệ của Đại hội XII của Đảng và Đại hội XXVI của Đảng bộ huyện Tương Dương, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mà cụ thể là đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề trên; xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tài, sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung tư tưởng sâu sắc, nghệ thuật phong phú, hấp dẫn.

        Hai, đội ngũ văn nghệ sĩ Tương Dương cần nỗ lực, tiếp tục phát huy tính sáng tạo, sự tâm huyết để cống hiến cho nền văn học nghệ thuật của huyện nhà nói riêng và cả tỉnh nói chung những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, nhằm khẳng định và tôn vinh những giá trị cao quý, truyền thống tốt đẹp của văn hóa Tương Dương, xây dựng người Tương Dương cần cù, sáng tạo, văn minh. Để văn hóa Tương Dương thực sự là động lực, nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của huyện nhà.

        Ba, Câu lạc bộ VHNT cần tiếp tục vươn lên xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là mái nhà chung của giới văn nghệ sĩ, được nhân dân tin cậy, luôn thực sự đoàn kết, thống nhất và vững mạnh, hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, công bố, phổ biến tác phẩm, giao lưu với các địa phương trong tỉnh, ngoài tỉnh; chú trọng quan tâm đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ, có trách nhiệm với cộng đồng, có khát vọng cống hiến, vươn lên; thường xuyên mở các trại sáng tác, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, các cuộc thi sáng tác chuyên đề, giáo dục truyền thống yêu nước nhằm thu hút, tập hợp lực lượng văn nghệ sỹ sinh hoạt và sáng tác;…

       Bốn, tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để tham mưu cho huyện thực hiện chính sách pháp luật về văn học nghệ thuật. Các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là PhòngVăn hóa và Thông tin, phải lắng nghe các ý kiến đóng góp của giới văn nghệ sĩ; nghiên cứu, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút, vận động các tài trợ nguồn lực cho hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật.

       Năm, hiện nay, trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đang tìm mọi cách để chống phá ta, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chia rẽ, lôi kéo một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí đi ngược lại con đường cách mạng; thậm chí thành lập cái gọi là Ban vận động như Ban vận động Văn đoàn độc lập - một tổ chức bất hợp pháp, gây lo lắng, bức xúc trong giới văn nghệ sĩ và cả xã hội. Tôi đề nghị Câu lạc bộ VHNT Tương Dương cần nhận rõ nguy cơ này để vừa xây dựng tổ chức vững mạnh, vừa quan tâm tuyên truyền tới hội viên và toàn thể văn nghệ sĩ trau dồi bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, không ngả nghiêng, dao động, không bị lôi kéo trước cái xấu, cái sai trái; cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

       Kính thưa các Quý vị đại biểu!

      Tương Dương đang phấn đấu là một trong số huyện miền núi cao đi đầu cả tỉnh trong bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống các dân tộc. trở thành nơi hội tụ, giao thoa, chắt lọc và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc.

       Mỗi chúng ta hết sức tự hào là công dân của Tương Dương, được sống và làm việc trên mảnh đất giàu truyền thống lịch sử-văn hóa ấy. Với tình yêu  quê hương luôn thấm đẫm trong tâm hồn mỗi văn nghệ sỹ, là ngọn lửa vĩnh cửu cùng Đảng bộ và nhân dân Tương Dương vượt qua khó khăn, cùng đoàn kết, góp sức xây dựng Tương Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo tỉnh và mong ước của các thế hệ tiền bối. Lãnh đạo huyện luôn tin tưởng và mong rằng, với niềm tin yêu của cả huyện, với những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, sự tín nhiệm của Đại hội, Ban Chủ nhiệm khoá III sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, cùng toàn thể đội ngũ văn nghệ sĩ Tương Dương hoàn thành sứ mệnh cao cả là người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Sau Đại hội, tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ VHNT và  các chuyên ngành, các hội thành viên sẽ ngày càng vững mạnh, khởi sắc, hiệu quả; đội ngũ văn nghệ sĩ Tương Dương sẽ luôn “Đoàn kết - đổi mới, sáng tạo và phát triển”.

        Một lần nữa, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các bác, các anh chị văn nghệ sỹ Tương Dương luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng cho nền văn học nghệ thuật của Tương Dương và tỉnh Nghệ An.

                                                  Xin trân trọng cảm ơn!

Địa chỉ