THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI -2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đăng lúc 10:28:07 18/01/2019

          Kính thưa: Toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sỹ trong toàn huyện!

         Cứ mỗi dịp Xuân về, hoà chung trong niềm hân hoan, hứng khởi, với bao niềm tin và hy vọng đón chào Năm mới tràn đầy hạnh phúc và ấm no đến với mọi nhà. Nhân dịp năm mới 2019 và đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi, thay mặt Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Tương Dương, Tôi thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí trong toàn huyện lời Chúc mừng tốt đẹp nhất.

          Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sỹ toàn huyện!

          Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, do thiên tai xảy ra trong năm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân; nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà, sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng; sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và toàn thể nhân dân; huyện Tương Dương đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,1%, cao hơn 6 năm gần đây; các chương trình kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, phát huy hiệu quả. Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân đón nhận và hăng hái chung sức thực hiện, đã có thêm 01 xã (Tam Đình) về đích NTM, đưa tổng số xã đạt NTM lên 04 xã, là những xã 30a đầu tiên của cả nước về đích Nông thôn mới và không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí. Nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hoá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp được chú trọng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; vị thế của huyện được khẳng định và nâng cao (là một trong 03  huyện được tỉnh xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

          Những kết quả đạt được, có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đồng thời khẳng định sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Bước sang năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả của thiên tai ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện nhà cùng các tổ chức, Doanh nghiệp phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, với khí thế của Năm mới tôi tin tưởng các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

          Mừng Năm mới - Xuân Kỷ Hợi 2019, Tôi xin Kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sỹ huyện nhà đón chào Xuân mới thật đầm ấm, vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

          Năm mới, khí thế mới, quyết tâm mới, sức sống mới.

           Chào thân ái và quyết thắng! 

                                                                                                      CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                                                                                                             PHAN ĐỨC SƠN

 

Địa chỉ