THÔNG BÁO TIỀN NHUẬN BÚT MXO

Đăng lúc 21:51:20 09/07/2019

    

      Ban biên tập Mường Xủng Online xin thông báo tiền nhuận bút tin, bài đăng trên MXO từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2019 (đợt 1) như sau:

          1. Vi Tân Hợi: 2.200.000 đồng

          2. Dương Thị Thơm: 2.200.000 đồng

          3. Nguyễn Anh Tài: 900.000 đồng

          4. Nguyễn Văn Trung: 800.000 đồng

          5. Võ Văn Vinh: 800.000 đồng

          6. Trương Quang Thứ: 750.000 đồng

          7. Nguyễn Thị Thập: 700.000 đồng

           8. Võ Đình Tuân: 700.000 đồng

          9. Hoàng Hiếu:          500.000 đồng

          10. Trần Quốc Tuấn: 500.000 đồng

          11. Đinh Thị Nga: 500.000 đồng

          12. Lô Thanh Nhất: 400.000 đồng

          13. Trần Thị Giang: 400.000 đồng

          14. Hồ Nhật Thành: 200.000 đồng

          15. Lê Trang: 100.000 đồng

         Các hội viên, CTV có tên trên đến nhận nhuận bút tại Phòng riêng của Vi Hợi  hoặc nhắn tin số tài khoản ngân hàng (ghi rõ  chủ tài khoản, số tài khoản, tên ngân hàng) cho Nhà văn Vi Hợi  (Điện thoại 0915 125 388) để chuyển khoản 

                                            BAN BIÊN TẬP

Địa chỉ