THÔNG BÁO CỦA BAN BIÊN TẬP

Đăng lúc 04:24:30 06/01/2021

       

        Từ ngày 06/01/2021 đến hết ngày 01/02/2021 Ban biên tập MXO liên tiếp nhận bài cho số tết Tân Sửu 2021, mời các hội viên, cộng tác viên và bạn đọc gần xa gửi bài về cho  MXO qua địa chỉ hoitdna1962@gmail.com hoặc vhnang388@gmail.com. MXO luôn đồng hành cùng mùa xuân, đất nước và bạn đọc

Địa chỉ