THÔNG BÁO CỦA BAN BIÊN TẬP

Đăng lúc 05:09:38 26/01/2020


          Chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Tương Dương lần thứ XVII,  Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ VHNT huyện Tương Dương sẽ xuất bản cuốn Mường Xung in, do Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành.

          Thời gian xuất bản, dự kiến vào đầu tháng 6 /2020.

          Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 1/2020 đến hết ngày 20/5/2020.

          Địa chỉ nhận tác phẩm: vhnanghan388@gmail.com

          Đối tượng gửi tác phẩm: Tất cả anh chị em hội viên Câu lạc bộ VHNT Tương Dương; các văn nghệ sĩ tỉnh Nghệ An và bạn đọc Mường Xủng.

          Thể loại: Âm nhạc, Ảnh nghệ thuật, Mỹ thuật, Thơ, Truyện ngắn, Bút ký, Ghi chép, Tùy bút.

           Đề tài: Đất và Người Tương Dương thời kỳ đổi mới.

          Ngoài xuất bản cuốn Mường Xủng , các tác phẩm còn được post trên Mường Xủng Online của câu lạc bộ. Các tác phẩm được sử dụng sẽ được thanh toán nhuận bút theo quy định của Câu lạc bộ.

  BAN CHỦ NHIỆM HY VỌNG CÁC HỘI VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN VÀ BẠN ĐỌC MƯỜNG XỦNG NHIỆT TÌNH THAM GIA.

 

           

  

    

Địa chỉ