Thơ song ngữ Lô Hoan

Đăng lúc 03:05:04 30/12/2018

MƠNG MÁY CÀY MA BÀN

Pỉ nọng ơi, tây bàn ơi? Nghín bỏ?

Xiếng khóng tòng pu pả năm mương.

Púc hâu lục hừn tẻnh mương hủng chèng

Xiếng khóng hằn mẻn mẹ quai toong

Xiếng ón khen chớ hâu nghín muộn

Pỉ nọng ơi! Hâu nghín muộn ma tửm chớ.

Quai lếch cà hóng Đảng pắn ma.

Quai lếch kháng Đảng hờ ma tẻnh bàn

Lục tẻnh xàng Piêng Chẳn mương pu.

Quai bỏ them kín nhu

Quai bỏ them kín nhà

Ma tháy na tênh mư bỏ nợi

Tay bàn ơi, ma moi nơ

Quai lếch cà hóng Đảng pắn ma

Quai lếch kháng Đảng ha hờ ma tẻnh bàn

Tẻnh xàng đầy Piêng Chẳn mương hâu.

 

MỪNG MÁY CÀY VỀ BẢN

Bà con ơi! Dân bản ơi! Có nghe không?

Tiếng gì vang động ở cả núi rừng

Giục ta thức dậy dựng xây bản mường

Tiếng vang vang của trâu đồng

Tiếng vang vang ấy làm lòng ta vui

Bà con ơi, lòng ta náo nức, xốn xang

Con trâu sắt của Đảng cho ta

Con trâu thép Đảng cho ta dựng bàn

Để xây dựng Piêng Chẳn vùng cao

Trâu không thèm ăn rơm

Trâu không thèm ăn cỏ

Mà cày ruộng cả ngày không mệt

Dân bản ơi, mau đến xem

Con trâu sắt của Đảng cho ta xây dựng bản

Con trâu thép Đảng cho ta xây dựng mường

Dựng xây nên Piêng Chẳn bàn làng chúng ta.

 

     

More text goes here.

Địa chỉ