SẤM GỌI

Đăng lúc 19:15:20 25/02/2022

Thơ Hoàng Cẩm Thạch

Mưa xuân rét lộc rét đài

Mẹ ra đồng lội giêng hai ướt thầm

Sấm ra trời rớt lâm thâm

Nước vào ruộng lúa nẩy mầm sinh sôi

 

Tung tăng đàn cá lội bơi

Nước lên nương rẫy bời bời sắn khoai

Sấm gọi đêm, thức canh dài

Chị em khắc luống, dẻo dai tay cồng

 

Nước trời xuống suối, đầy sông

Chị em ra tắm ước mong trắng ngà

Trắng như lòng trắng trứng gà

Khư xày cày poóc*, làn da nõn nường

 

Lộc trời sóng sánh ống bương

Cả nhà cùng uống, trời thương dân lành

Sấm đầu mùa, đại ngàn xanh

Linh thiêng trời đất, cho mình nên duyên ...

P/S: * tiếng Thái : Trắng như trứng gà bóc

Địa chỉ