QUÊ HƯƠNG TÔI

Đăng lúc 10:24:16 19/02/2019

Thơ Đinh Hồng Nga

Quê tôi núi Thúy sông Vân

Có chùa Bái Đính, có sông Kinh Thầy

Tràng An tình nghĩa đong đầy

Bạn về nơi đó, khó ngày nào quên.

Nhưng tôi lại được lớn lên

Thượng Lào – Xiêng Khoảng - ấy miền sinh ra

Xuân về mận nở trắng hoa

Đào đua sắc thắm, chiều tà thông reo

Sớm ra sương trắng lưng đèo

Cách đồng Chum đó đáng yêu vô cùng

Danh lam thắng cảnh lẫy lừng

Ai đi tới đó xin đừng bỏ qua

Hoa lư – Xiêng Khoảng không xa

Nước Lào – nước Việt đều là quên hương.

                                Đinh Hồng Nga

                                                                                      Khối Hoà Đông, Thị trấn Hoà Bình

Địa chỉ