MÙA HÈ , TIẾNG VE, HOA PHƯỢNG

Đăng lúc 08:35:13 21/05/2019

Hè đã đến bắt đầu từ hoa phượng,

Tiếng ve kêu ran mãi dưới vòm cây,

Nắng cháy rực tràn đầy khung cửa sổ,

Báo hiệu mùa thi sắp phải xa trường.

Ôi sắc đỏ tươi, sắc đỏ lạ thường

Cứ hò hẹn đến mùa hè mới có

Màu đỏ ngủ im lim trong đông giá

Nghe tiếng ve kêu bỗng tỉnh giấc nồng.

Có phải hoa hẹn với nắng hè không?

Nên chỉ có khi nào trời đầy ánh nắng,

Chỉ có khi nào có tiếng ve trưa vắng

Màu hoa tưới mới đỏ rực sân trường.

Anh ra trường, xa mái trường thân thương,

Khi hè về lại nhỡ mùa phượng vĩ,

Nhớ đến em khi mùa hoa nở,

Lại sắp vào thi và chuẩn bị xa trường….

Địa chỉ