HÌNH ẢNH ĐẸP VỀ LỄ HỘI ĐỀN VẠN 2019 (Phần I)

Đăng lúc 03:14:28 04/03/2019

Cây đa đại thụu trong đêm khai hội

Cổng Phủ Tương (1938) chuẩn bị đón du khách về thăm

Cầu treo Cửa rào ngày khai hội

Đêm khai hội trên cầu treo Cửa Rào

Đêm trẩy hội

Mộc hoa

Sân đền điẹn sáng thay sao

Huyền bí Đền Vạn - Cửa Rào

Ban mai trên nhịp cầu Đền

"Nhịp cầu treo ta bắc qua sông, cho đôi bờ nói những yêu thương"

Địa chỉ