CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Đăng lúc 23:00:36 25/01/2020

          Xuân lại về trên quê hương, đất nước; Xuân về trên mảnh đất Tương Dương thân yêu của chúng ta với biết bao niềm vui từ những thành tựu nổi bật trong năm qua. Tương Dương mang một diện mạo mới để đón chào một mùa xuân mới, Xuân Canh Tý 2020.

          Trong năm 2019, Mường Xủng đã tiếp tục vững vàng vượt mọi khó khăn, giữ vững tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong hoạt động văn học – nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, trong đó có văn nghệ sĩ. Từ Mường Xủng in đến Mường Xủng online được bạn đọc cả nước nói chung và Tương Dương nói riêng yêu mến, đón nhận. 

          Năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước và dân tộc. Mường Xủng online sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung và chất lượng tác phẩm để Mường Xủng ngày càng gần gũi hơn với bạn đọc.

          Xuân đã đến, trong niềm vui chung của Tương Dương và của đất nước, xin chúc anh chị em hội viên Câu lạc bộ VHNT Tương Dương và bạn đọc Mường Xủng sức khỏe, an khang, thịnh vượng, trí cao, tâm sáng.

                                                                                  BAN BIÊN TẬP

        

         Xuân lại về trên quê hương, đất nước; Xuân về trên mảnh đất Tương Dương thân yêu của chúng ta với biết bao niềm vui từ những thành tựu nổi bật trong năm qua. Tương Dương mang một diện mạo mới để đón chào một mùa xuân mới, Xuân Canh Tý 2020.

          Trong năm 2019, Mường Xủng đã tiếp tục vững vàng vượt mọi khó khăn, giữ vững tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong hoạt động văn học – nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, trong đó có văn nghệ sĩ. Từ Mường Xủng in đến Mường Xủng online được bạn đọc cả nước nói chung và Tương Dương nói riêng yêu mến, đón nhận. 

          Năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước và dân tộc. Mường Xủng online sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung và chất lượng tác phẩm để Mường Xủng ngày càng gần gũi hơn với bạn đọc.

          Xuân đã đến, trong niềm vui chung của Tương Dương và của đất nước, xin chúc anh chị em hội viên Câu lạc bộ VHNT Tương Dương và bạn đọc Mường Xủng sức khỏe, an khang, thịnh vượng, trí cao, tâm sáng.

                                                                                  BAN BIÊN TẬP

Địa chỉ