CHÚC MỪNG NĂM MỚI- XUÂN QUÝ MÃO 2023 **** Trưởng ban biên tập : Nhà văn Vi Hợi

SÔNG LAM...NƠI TA DỪNG CHÂN - THẢ HỒN VÀ KÝ THÁC TÂM SỰ!

SÔNG LAM...NƠI TA DỪNG CHÂN - THẢ HỒN VÀ KÝ THÁC TÂM...

Bút ký của Vi May Hiếu (Lớp 12C, Trường THPT Tương Dương 1)

(23/01/2023)
CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI GIEO CHỮ Ở MIỀN BIÊN VIỄN

CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI GIEO CHỮ Ở MIỀN BIÊN VIỄN

Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo

(15/11/2022)
MÀU NẮNG SÂN TRƯỜNG

MÀU NẮNG SÂN TRƯỜNG

Tản văn của Nguyễn Trần Thùy Dương

(23/07/2022)
THÁNG GIAO MÙA

THÁNG GIAO MÙA

Tản văn của Nguyễn Trần Thùy Dương

(23/07/2022)
NGÀY XUÂN NGHE CHUYỆN LÀNG MỎ

NGÀY XUÂN NGHE CHUYỆN LÀNG MỎ

Xuân Nhâm Dần này, những người công nhân mở than Khe Bố chưa thoát khỏi khó khăn bởi hòn than...

(12/01/2022)
LỜI NGỎ ĐẦU NĂM

LỜI NGỎ ĐẦU NĂM

Lá thư đầu năm gửi bạn đọc và hội viên, CTV của MXO

(20/12/2021)
BÂNG KHUÂNG MÙA XUÂN ĐẾN

BÂNG KHUÂNG MÙA XUÂN ĐẾN

Tùy bút của Vi Hợi

(17/12/2021)
CHIẾC ÁO ẤM

CHIẾC ÁO ẤM

Truyện của Lô Thị Ngọc Xuyến, Hs. Lớp 8A, trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(12/12/2021)
NGOẠI TÔI

NGOẠI TÔI

Lô Thị Ánh Tuyết- Hs Lớp 6C, trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(10/12/2021)
THU TRÒN ĐẦY

THU TRÒN ĐẦY

Tản văn của Dương Thị Thơm- Trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(10/12/2021)
QUÊ TÔI MIỀN THỔ CẨM

QUÊ TÔI MIỀN THỔ CẨM

Bút ký của Vi Hợi

(07/12/2021)
QUÊ HƯƠNG EM

QUÊ HƯƠNG EM

Nguyễn Kim Ngọc- Học sinh trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(07/12/2021)
SÁCH - NGƯỜI BẠN HỌC CỦA EM

SÁCH - NGƯỜI BẠN HỌC CỦA EM

Thơ của Lê Mai Thảo Thương

(30/07/2022)
MÙA THU

MÙA THU

Thơ của Lê Mai Thảo Thương

(23/07/2022)
SẤM GỌI

SẤM GỌI

Thơ của Võ Phương (Quỳ Hợp)

(25/02/2022)
SẤM GỌI

SẤM GỌI

Thơ Hoàng Cẩm Thạch

(25/02/2022)
XUÂN MUÔN NƠI

XUÂN MUÔN NƠI

Thơ Võ Phương (Quỳ Hợp)

(25/02/2022)
XUÂN SUM VÀY

XUÂN SUM VÀY

Chùm thơ xuân của Hoàng Cẩm Thạch

(15/02/2022)
TẾT XA

TẾT XA

Chùm thơ của Vũ Thị Ánh Tuyết

(13/01/2022)
HỮU KHUÔNG EM ĐỢI, EM CHỜ

HỮU KHUÔNG EM ĐỢI, EM CHỜ

Vi Hợi

(15/12/2021)
LỜI RU

LỜI RU

Thơ của: Nguyễn Dương Cẩm Tú- Lớp 6C, trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(12/12/2021)
LẶNG LẼ MÙA DÔNG

LẶNG LẼ MÙA DÔNG

Thơ: Dương Thị Thơm - Trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(10/12/2021)
HƯƠNG TÓC

HƯƠNG TÓC

Giới thiệu chùm thơ của Vũ Thị Ánh Tuyết, Giáo viên trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(07/12/2021)
THẢNG THỐT

THẢNG THỐT

Thơ Lô Thị Ly

(07/12/2021)
SÁCH - NGƯỜI BẠN HỌC CỦA EM

SÁCH - NGƯỜI BẠN HỌC CỦA EM

Thơ của Lê Mai Thảo Thương

(30/07/2022)
MÀU NẮNG SÂN TRƯỜNG

MÀU NẮNG SÂN TRƯỜNG

Tản văn của Nguyễn Trần Thùy Dương

(23/07/2022)
THÁNG GIAO MÙA

THÁNG GIAO MÙA

Tản văn của Nguyễn Trần Thùy Dương

(23/07/2022)
MÙA THU

MÙA THU

Thơ của Lê Mai Thảo Thương

(23/07/2022)
CHIẾC ÁO ẤM

CHIẾC ÁO ẤM

Truyện của Lô Thị Ngọc Xuyến, Hs. Lớp 8A, trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(12/12/2021)
LỜI RU

LỜI RU

Thơ của: Nguyễn Dương Cẩm Tú- Lớp 6C, trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(12/12/2021)
CHÍN CHỮ GHI LÒNG

CHÍN CHỮ GHI LÒNG

Lương Thúy Hiền- Học sinh trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(07/12/2021)
QUÊ HƯƠNG EM

QUÊ HƯƠNG EM

Nguyễn Kim Ngọc- Học sinh trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(07/12/2021)
CON THUYỀN TRI THỨC

CON THUYỀN TRI THỨC

Quang Thị Huyền Lớp 12 A1-Trường THPT Tương Dương 2

(07/12/2021)
CON CHÀO MÀO, KHẼ NHẮC MỘT LẼ SỐNG THIỆN LÀNH

CON CHÀO MÀO, KHẼ NHẮC MỘT LẼ SỐNG THIỆN LÀNH

(Sách Ngữ văn 6, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

(30/11/2021)
VỀ PHỦ TƯƠNG CÙNG ANH

VỀ PHỦ TƯƠNG CÙNG ANH

Giới thiệu ca khúc mới của Bảo Thái

(13/01/2022)
GIỚI THIỆU CÁC CA KHÚC CỦA BẢO THÁI

GIỚI THIỆU CÁC CA KHÚC CỦA BẢO THÁI

MXO xin trân trọng giới thiệu bạn đọc một số ca khúc của Trần Bảo Thái. Không chỉ hát...

(07/12/2021)
CA KHÚC MỚI CỦA NHẠC SĨ HÀ LONG QUYỀN

CA KHÚC MỚI CỦA NHẠC SĨ HÀ LONG QUYỀN

Giới thiệu ca khúc mới của Ns Hà Long Quyền viết về Yên Tĩnh

(07/12/2021)
LỜI TÂN BINH TƯƠNG DƯƠNG

LỜI TÂN BINH TƯƠNG DƯƠNG

Sáng tác Trần Hồng Hiếu

(01/04/2019)
LA HOÀNG QUÝ- NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI PHỦ TƯƠNG

LA HOÀNG QUÝ- NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI PHỦ TƯƠNG

Ghi chép của Võ Đình Tuân

(15/03/2019)
BÉ HẰNG

BÉ HẰNG

Tranh màu Acrilic của Trần Lệ Phương

(15/12/2021)
TĨNH VẬT

TĨNH VẬT

Tranh của Trần Lệ Phương

(15/12/2021)
TĨNH VẬT

TĨNH VẬT

Tranh: Tĩnh vật của Trần Lệ Phương

(15/12/2021)
SÔNG LAM...NƠI TA DỪNG CHÂN - THẢ HỒN VÀ KÝ THÁC TÂM SỰ!

SÔNG LAM...NƠI TA DỪNG CHÂN - THẢ HỒN VÀ KÝ THÁC TÂM...

Bút ký của Vi May Hiếu (Lớp 12C, Trường THPT Tương Dương 1)

(23/01/2023)
CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI GIEO CHỮ Ở MIỀN BIÊN VIỄN

CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI GIEO CHỮ Ở MIỀN BIÊN VIỄN

Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo

(15/11/2022)
VỀ PHỦ TƯƠNG CÙNG ANH

VỀ PHỦ TƯƠNG CÙNG ANH

Giới thiệu ca khúc mới của Bảo Thái

(13/01/2022)
TẾT XA

TẾT XA

Chùm thơ của Vũ Thị Ánh Tuyết

(13/01/2022)
NGÀY XUÂN NGHE CHUYỆN LÀNG MỎ

NGÀY XUÂN NGHE CHUYỆN LÀNG MỎ

Xuân Nhâm Dần này, những người công nhân mở than Khe Bố chưa thoát khỏi khó khăn bởi hòn than...

(12/01/2022)
BÂNG KHUÂNG MÙA XUÂN ĐẾN

BÂNG KHUÂNG MÙA XUÂN ĐẾN

Tùy bút của Vi Hợi

(17/12/2021)
HỮU KHUÔNG EM ĐỢI, EM CHỜ

HỮU KHUÔNG EM ĐỢI, EM CHỜ

Vi Hợi

(15/12/2021)
NGOẠI TÔI

NGOẠI TÔI

Lô Thị Ánh Tuyết- Hs Lớp 6C, trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(10/12/2021)
LẶNG LẼ MÙA DÔNG

LẶNG LẼ MÙA DÔNG

Thơ: Dương Thị Thơm - Trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(10/12/2021)
THU TRÒN ĐẦY

THU TRÒN ĐẦY

Tản văn của Dương Thị Thơm- Trường PTDTNTTHCS Tương Dương

(10/12/2021)
QUÊ TÔI MIỀN THỔ CẨM

QUÊ TÔI MIỀN THỔ CẨM

Bút ký của Vi Hợi

(07/12/2021)
NGHĨA CỬ ĐẸP LÀM ẤM LÒNG CÁC TÂN BINH

NGHĨA CỬ ĐẸP LÀM ẤM LÒNG CÁC TÂN BINH

Tin ảnh của Đình Tuân

(08/02/2023)
SÔNG LAM...NƠI TA DỪNG CHÂN - THẢ HỒN VÀ KÝ THÁC TÂM SỰ!

SÔNG LAM...NƠI TA DỪNG CHÂN - THẢ HỒN VÀ KÝ THÁC TÂM...

Bút ký của Vi May Hiếu (Lớp 12C, Trường THPT Tương Dương 1)

(23/01/2023)
CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI GIEO CHỮ Ở MIỀN BIÊN VIỄN

CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI GIEO CHỮ Ở MIỀN BIÊN VIỄN

Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo

(15/11/2022)
ĐỔI THAY Ở XÃ BIÊN GIỚI TAM HỢP

ĐỔI THAY Ở XÃ BIÊN GIỚI TAM HỢP

Xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) có 14, 828 km đường biên giới giáp với nước...

(27/10/2022)

Địa chỉ